سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی

ایجاد حساب کاربری

نام *
 
نام خانوادگی *
 
کد ملی *
 
جنسیت
تلفن همراه *
 
پست الکترونیک *
 
نام کاربری *
 
واحد دانشگاهی *
 
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره دانشجویی / شماره پرسنلی *
 
واحد گذارنده شده (ویژه دانشجو)
آدرس
رمز عبور *
 
تکرار رمز عبور *